Menigheten 24/7 ledes av pastor som er Per Ivar Winnæss, som sammen med sin ektefelle, Valentina, står i spissen som pastorpar. Per Ivar Winnæss er grunnlegger av menigheten. 

Pastorparets nærmeste medarbeidere er lederrådet som består av forkynnere og ledere som har et klart ansvar i menighetens daglige ledelse og hyrdetilsyn.

Formelt har også menigheten et styre bestående av pastorparet og to personer som velges av menighetens årsmøte.

Utover dette finnes livsgruppeledere og avdelingsledere for de ulike arbeidsgrener, og innen de forskjellige avdelingsområder gjør de mange frivillige og trofaste medarbeidere det mulig for menigheten å drive sitt omfattende arbeide.

 

Les også: