Menigheten 24/7 er en livskraftig menighet i Hokksund, Øvre Eiker. Ut fra menigheten drives et arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Menigheten har medlemmer i alle aldre, og vi ønsker å være med å bryte ned den polarisering vi har sett de siste årene når det gjelder bare å fokusere på en bestemt aldersgruppe. Foruten i Øvre Eiker kommune har menigheten medlemmer i Nedre Eiker, Drammen, Modum, Ringerike, Kongsberg, Bærum, Oslo og Arendal. Så vi spenner over et ganske stort geograftisk område. Menigheten 24/7 er en selvstendig menighet, og er en del av den "den evangeliske kristne familien" i vårt land. Vi er spesielt opptatt av å utruste de troende med nådegaver, slik at vi kan evangelisere våre familier, naboer og arbeidskollegaer og de forskjellige stedene vi representerer.  

Menighet for vår tid
Menigheten ble først grunnlagt den 11. oktober 2009, men vi har en historie tilbake til 1996 gjennom Hellig Ånds møter (Holy Ghost revival) på Flesseberg gård. Disse kom i stand gjennom den vekkelse som forgikk gjennom Guds farshjerte velsignelsen, Toronto Airport Church og vekkelsen i Pensacola Florida. Flere hundre søkte inn i dette fellesskapet og mange fikk en sterk berøring av Herren.

I 1997 fikk Per Ivar Winnæss et kall om å gjenopprette den profetiske tjenesten i Norge. Dette gjorde at vi også begynte å arrangere profetiske seminarer som hadde fokus på å utruste den enkelte troende i å høre Guds stemme og søke nådegavene og især det å tale profetisk. Flere hundre søkte etter utrustning gjennom disse seminarene som Per Ivar Winnæss holdt i samarbeid med Sharon Stone og Bill Hammond gjennom Christian International. 

Etter å ha arbeidet en tid med kristen TV i slutten av 2002-2004, hvor vi sendte profetiske undervisningsprogrammer via satellitt var det naturlig å etablere profetskolen Brølende lam profetskole september 2004. Siden den gang har over 400 elever blitt utrustet og forløst i den nytestamentlige profetiske gaven.

I 2005 begynte vi å ha nasjonale profetiske seminarer hver tredje måned i Drammen. Året etter begynte vi å reise hver annen helg hvor vi arrangerte helgeseminarer i flere byer, som Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund. Flere steder på Jæren, Kvinesdal, Egersund, Bodø, Elverum og Sarpsborg var noen av de stedene vi fokuserte på å holde seminarene "Dere kan alle tale profetisk" og seminaret " Profetier, drømmer og visjoner". 

Etterhver som flere tusen troende har søkt inn til våre utrustningsmøter fant vi tiden inne til å også etablere en lokal menighet i 2009. Menigheten 24/7 er en profetisk karismatisk menighet som lever i stadig fornyelse og forandring!

 

Historie og utvikling
1979: Per Ivar Winnæss blir frelst gjennom å ha hørt evangelisk forkynnelse i pinsekirken, Filadelfia Drammen
1983: Gikk ett år på Bibelskolen i Grimstad
1986: Gikk en DTS i Ungdom i oppdrag, Eintrøa
1986: Per Ivar ble kjent med profeten Augustine C. Alcala fra Phoenix, Arizona, USA, på Betelinstituttet, i Trondheim
1986: Per Ivar reiser til USA og Canada og besøker mange tjenster og går et semester på Lay Ministry Training Center i Minnestoa, USA
1987: Etablerer Pre Data As, som blir en markedsleder innen audiovisuelt presentasjonsutstyr, i Norge
1989: Per Ivar holder flere forretningslunsjer på First Ambassadeur hotell, i Drammen, gjennom profetiske team fra USA
1993: Per Ivar går ett år på bibelskole, Levende Ord, i Bergen
1994: Holder profetiske møter i Bergen og sin første internasjonale misjonstur til Latvia
1996: Holder Hellig Ånds møter på Flesseberg gård, i Øvre Eiker, hvor flere tusen søkte til møtene over en periode
1997: Profetiske seminarer i samarbeid med Christian International, Sharon Stone og Bill Hamon
1998: Kjøpte Krokstad Herregård i Säffle, Sverige og holdt profetiske konferanser der
1999: Etablerte Svensk Fritid As og solgte over 1500 leiligheter i rundt 20 svenske kommuner
2002: Begynte å arbeide på TV Visjon Norge, desember dette året
2003: Produserte og sendte Brølende lam programmer på TV Visjon Norge
2004: Utgivelsen av den første Brølende lam CD og solgte over 10.000 CD-er
2004: Oppstart av Brølende lam profetskole, høsten 2004
2005: Overtagelse av tidsskriftet Den Profetiske Røst og holdt sine første nasjonale profetiske seminarer i Drammen
2006: Startet en landsomfattende reisevirksomhet med profetiske distrikts-seminarer
2007: Brølende lam sin første team-tur til India
2008: Ombygning av lokalet i Øvre Eiker og flytting av de nasjonale seminarer til Flesseberg gård, Øvre Eiker
2009: Menigheten 24/7 blir etablert som en frittstående menighet, den 11. oktober, med ni medlemmer
2010: Ettårsjubileum og menigheten har vokst til 65 innskrevne medlemmer
2011: Distriktseminarene starter opp igjen, med hensikt å initiere lokale profetiske celler og regionale utrustningssentere
2012: Den 2. september fikk Per Ivar tiltale til å starte opp Profetisk TV
2013: Januar ble den første nyproduserte video lagt ut på YouTube I slutten av mai holdt vi vår første Apostoliske profetiske konferanse med Sharon Stone og Jane Hamon, ombygning av studio og møtesal, samt produksjon og sending av Den profetiske røst, på Kanal 10 Norge videre de første møtene i Oslo Vineyard sine lokaler. I august holdt vi de første profetiske møter i Danmark
2014: Brølende lam på sin første misjonstur til Ungarn. Opprettelsen av webTV med den første direktesending, den 23 mars. Brølende lam organiserte og reiste på sin første Israeltur, september/oktober
2015: NRK, med Are Sende Osen på besøk på Brølende lam profetskole, i januar. Ettårs dagen for direktesendingene feires i april og vi har via YouTube nådd ut til 124 nasjoner og abonnenter fra 38 nasjoner. I slutten av august passerte vi over 100.000 avspilte videoer på YouTube
 

Les også: