Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. Vi ønsker å være til inspirasjon og oppmuntring for menigheten for å fullføre misjonsbefalingen. Gjennom Utrustningssenteret 24/7 har vi startet Profetisktv.no.

 

Brølende lam er delt inn i tre områder:

1. BL Media as, produserer profetiske undervisnings og forbønns TV-programmer, utvikler WEB ressurs, driver forlagsvirksomhet, gir ut et profetisk magasin og produksjon av profetisk musikk CD/DVD.

 
2. Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og noe reisende virksomhet i distriktene. Fokuset er på nådegavene, spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver.

Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon. 

Visjonen for Utrustningssenteret 24/7:

Forløse og utruste Guds folk med nådegaver til helhjertet tjeneste, for vekkelse og reformasjon.
 
Dette gjør vi gjennom å:

Legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene og spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten.
Oppmuntre og forløse Guds folk til å aktivisere og bruke nådegavene.
Samle og trene de som er kallet inn i den profetiske tjenesten.
Bygge team, hvor de femfoldige tjenestene arbeider sammen, for vekkelse og reformasjon.
Betjene Guds folk med den profetiske tjenesten.
Formidle til nasjonene hva som ligger på Guds hjerte.
Forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for denne tiden.

3. Lille lam familiebarnehage, er en barnehage hvor fokuset er å bygge vennskap, forløse den enkelte i de gaver og den utrustning hvert enkelt barn har. Vi ønsker å oppmuntre til et nært vennskap med Faderen. 

Fokus på Gud som far og som giver, slik at barna blir trygge på hvem de er.
Oppmuntre til lek for å finne og bruke de kreative gavene i hvert enkelt barn.
Bygge et åpent fellesskap hvor de små får forbilder i dem som er litt større.
Legge til rette for hvert enkelt barn for at de kan vokse i den personligheten de allerede har.
Lovsang og bønn gjennom sang og dans for å invitere til intim hjertekontakt med Faderen.
Barna får lære litt om forvaltning av skaperverket, naturen og om dyrelivet.

 

Les også: