Menighetens storsamling er gudstjenesten på søndag. Da samles hele menigheten til undervisning og lovsang. Parallelt med undervisningen for de voksne har barna sin egen søndagsskole, inndelt etter alder. Menighetens gudstjenester kjennetegnes av helhjertet lovsang og tilbedelse, og av frisk og levende profetisk forkynnelse og undervisning. En atmosfære av kjærlighet, tro og forventning preger så vel gudstjenester som menighetens øvrige arbeide. Vi samles også om brødsbrytelsen på alle våre samlinger og møter.

Gjennom uken driver vi utadrettet evangeliseringsarbeide, har husgrupper i Drammen, Hokksund, Oslo, Tønsberg og Porsgrunn, holder samlinger for nye i troen, bønn og andre aktiviteter for ulike målgrupper.

Hver annen uke samles menighetens «livsgrupper» (smågrupper som samles i hjemmene) . Det anbefales at alle medlemmer knyttes til en livsgruppe slik at ingen faller utenfor et nært, rikt og godt fellesskap.

Menigheten 24/7 ønsker å dekker hele familiens behov.

En kirke med innflytelse
Menigheten 24/7 er ikke seg selv nok. Menigheten har innflytelse i så vel lokalsamfunnet som videre ut i landet, og hovedfokus er å formidle de gode nyhetene - evangeliet om Jesus Kristus til mennesker og å utruste de hellige til tjenestes arbeid.

Menigheten har som høyeste prioritet å vinne nye mennesker for Jesus, og alt arbeid er drevet fram av tro på at Jesus er løsningen for alle menneskers behov. Flere ganger årlig arrangerer menigheten seminarer og konferanser som samler kristne fra ulike sammenheng.

Brølende lam profetskole
Menigheten har et utstrakt samarbeid med Utrustningssenteret 24/7 som driver profetskole med forskjellige moduler både fysiske og på nett, med forskjellig fokus. Disse modulene er halvårlige og starter opp i slutten av januar eller i begynnelsen av september hvert år. Mer om dette finner du på www.brolendelam.no og www.profetisktv.no