av janeinar |

Ved alle våre Gudstjenester og møter vil vi gi deg tilbud om personlig forbønn og profetisk betjening. Vi har team som er trent i å betjene med Guds Fars-hjerte og profetisk innsikt. Dette tilbudet har vi til deg, enten du er besøkende eller medlem i menigheten.

Hver søndag har vi gudstjeneste på Flesseberg gård kl14:00, med profetisk lovsang, bønn og et aktuelt profetisk budskap. D

Bønn åpent for alle, hver mandag, onsdag og fredag kl09:00-10:30.

Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv, enten det gjelder å bli løst fra fortidens bindinger eller å gå veien videre med Gud.

Hva kan du forvente?

I avslutningen av møtet eller Gudstjenesten, gir vi invitasjon til personlig forbønn. Er du førstegangsbesøkende vil som regel pastor Per Ivar Winnæss selv betjene deg profetisk. Deretter vil du bli sendt til ett av teamene. Et team består av som regel 3 personer. I kjelleren har vi flere betjeningsrom slik at du vil bli betjent i fortrolighet.

Når du kommer inn til ett av teamene, ønsker vi å vite minst mulig om deg og din situasjon. I stedet ønsker vi å lytte til Gud og søke det Han har for deg og din situasjon.

Om du har med deg mobiltelefon, har denne som regel en lydopptaksfunksjon. Dette kan være greit å ha i de teamene som er mer profetisk formidling.

Når teamet er ferdig er det mulig - hvis du vil - å gi en respons på det som teamet delte; hva traff deg - hva var oppklarende - hva forvirret deg, eller lignende.

Betjeningen er ikke en samtalegruppe eller en sjelesorg samtale. Har du behov for det - at det er noe helt konkret som tynger ditt hjerte - ber vi deg om å ringe på forhånd slik at vi kan sette sammen en slik gruppe til deg.

Og hva så?

Profetisk betjening er mer enn bare å formidle en åpenbaring av noe du vet eller enda ikke vet. Det profetiske ordet som kommer ut av Guds munn har en kraft i seg. Det har en kraft til å utføre det Gud ønsker å gjøre i ditt liv, en forløsning, en forvandling, en gjennopprettelse. Om det er ting i barndommen din som har skjedd deg, som er blitt så vanlig for deg å bære på at du ikke lenger er klar over det, kan Gud løse deg fra det og skape en ny frihet i ditt liv. Om det er situasjoner og omstendigheter som har "rottet seg sammen" mot deg, kan Gud gi deg ny styrke til å ta autoritet over den stormen du er i, og "ri an av".

Det viktigste er at du selv ønsker å jobbe sammen med det profetiske ordet, for du må samarbeide med Gud for å skape en forvandling i ditt liv.

Vær velkommen til et møte med den levende Gud!