av janeinar |

Veien til frelse

Veien til frelse er personen Jesus. Det er ikke snakk om en lære eller en religion.  
Veien til himmelen er ikke en kirke eller en menighet. Det er Jesus som tar deg til himmelen.

Forsoning med Gud
Det finnes bare en vei til himmelen: Troen på Jesus Kristus, Guds levende Sønn. Det eneste Gud er fornøyd med, er det fullkomne, og det eneste fullkomne er Jesus. Derfor er det han som er veien.

Ta imot Guds nådegave
Frelsen er å ta imot Jesus. Og når du tar imot Jesus, blir du født på ny.
"Alle har syndet og står uten ære for Gud." Romerne 3:23
 
"For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus,  vår Herre." Romerne 6:23
 
"Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere." Romerne 5:8
 
"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg." 
Efersene 2:8-9
 
Vil du bli frelst?
Gud sier i sitt ord, (Romerne 10:9) "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Han fra de døde, da skal du bli frelst"
 
Så du kan be denne bønnen: "Jesus, jeg inviterer deg inn i mitt liv. Jeg tror at du døde for mine synder, og at du stod opp igjen. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Jeg takker deg for at du har frelst meg, og at jeg er et Guds barn nå."
 
Veien til Gud

Det er mange religioner i verden, og de forsøker alle etter beste evne å finne veien til Gud. Alle religioner har til felles at vi må ta oss sammen og gjøre noe for å bli frelst og finne fram til Gud. Vi må gjøre gode gjerninger, be spesielle bønner og følge forskjellige ritualer. Resultatet er at ingen av oss er gode nok, og hele livet blir et strev for å få det til.

 
Evangeliet er de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for deg. Jesus tok alle menneskers synd, skyld og straff på seg og åpnet veien til Gud.
Religion er menneskets vei til Gud, men Jesus er Guds vei til mennesket. Ingen religion kan frelse eller gi deg evig liv, men Jesus kan!
 
Du har kanskje hørt om det som kalles "den lille Bibel": "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv" (Johannes 3:16) Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg" (Johannes 14:6)
 
Her er den enkle veien til Gud som vi finner i Bibelen:

1. Gud elsker deg!
Gud skapte mennesket i sitt bilde, perfekt og harmonisk. Planen var at mennesket skulle leve i en tett relasjon med Gud, vår gode far i himmelen.

2. Synden skilte mennesket fra Gud
Da de første mennesker vendte seg bort fra Gud i ulydighet, kom synden inn i verden og menneskeheten. Følgen av dette var at relasjonen med Gud ble brutt. Synd betyr "å bomme på målet".

3. Jesus er Guds svar 
Gud sendte sin sønn, Jesus Kristus, og ved sin død og oppstandelse betalte Jesus for synden og dens negative konsekvenser. Fra Guds side er derfor den ødelagte relasjonen gjenopprettet.

4. Ta imot Jesus som din frelser og Herre
Det eneste et menneske behøver å gjøre for å bli frelst, er å ta imot Jesus som sin frelser og herre. Frelsen er rett og slett en gave! Det handler ikke om å gjøre, men om å ta imot det som er gjort. Da gjenopprettes relasjonen med Gud, vår Far. Guds Ånd flytter inn i deg og et nytt liv begynner.

Jeg vil anbefale deg å be denne enkle bønnen, og på den måten ønske Jesus velkommen inn i ditt liv:
 
"Kjære far i himmelen. Takk at du sendte Jesus for å tilgi all min synd, og gi meg et nytt liv. Jesus, jeg tar imot deg som min frelser og Herre, og ønsker deg velkommeninn i mitt liv. Fra i dag av vil jeg leve mitt liv for deg. Takk at du har frelst meg nå!"
 
Hør hva Bibelen sier
"Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn" (Johannes 1:12)
"For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst" (Romerne 10:9)
 
Nå kan du si frimodig
Jeg har mottatt Jesus Kristus som min frelser og Herre, og jeg ønsker å leve for Gud og tjene ham resten av mitt liv.
 
Velkommen til å kontakte oss
Du er velkommen til å ta kontakt med oss, og vi vil sende deg litteratur som kan hjelpe deg i starten på det nye livet, og vi tar gjerne kontakt med deg om du ønsker det.
 
Et åndelig hjem
Det er også viktig å finne en kirke/menighet som kan være ditt åndelige hjem. Hvis du bor i en radius på 10 mil i fra Hokksund/Drammen er du velkommen til Menigheten 24/7, og hvis du bor andre steder i landet kan vi gi deg råd om valg av menighet.

Jesus er med deg!